Saksområder

Familierett, arv og skifte

  • Samboerkontrakt, ektepakt
  • Testamente, arv og skifte
  • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd/skifte
  • Barnefordeling
  • Barnevern

   

  Erstatningsrett

   • Yrkesskade
   • Bilansvar
   • Pasientskader
   • Voldsoffererstatning

   Arbeidsrett

    • Bistand til arbeidsgiver ved vanskelige personalsaker
    • Oppsigelse, avskjed

    Insolvens

     • Bostyreroppdrag

     Næring

     • Kontraktsrett
     • Sjørett
     • Rådgivning

     Fast eiendoms rettsforhold

      • Bistand til privat part ved tvungen avståelse, ekspropriasjon
      • Generasjonsskifte, overdragelser
      • Bistand ved tvist med forsikring – skade/tap
      • Tomtefeste, rettigheter i fast eiendom
      • Faglig ansvar for Aktiv eiendomsmegler i Namdal

      Strafferett

      • Fast forsvarer ved Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett
      • Tidligere fast bistandsadvokat
      • Bistand ved straffesak under etterforskning og ved hovedforhandling

      Kontakt oss om saken din